به نفس: کربلائی مصطفی روحی و کربلائی محسن کیانی نژاد

زمان : چهار شنبه 11 شهریور ماه ساعت 21

مکان : شهرری سه راه ورامین خیابان شهید صادقی کوچه شهیدان محمدی بیت شهید صدیقیان

 

هیئت العباس در اینستاگرام (http://instagram.com/altaf.ir ) 
هیئت العباس در تلگرام (http://telegram.me/heyatolabbas )