در عزای رئیس مکتب تشیع به عزا می نشینیم

به گزارش روابط عمومی هیئت العباس (ع)مراسم عزاداری رئیس مکتب تشیع حضرت امام جعفر صادق (ع) در بیت شهید حمید افراخته برگزار می گردد.

مداحان :

کربلائیان سیدمهدی بنی هاشم - مصطفی روحی و محسن کیانی نژاد

زمان : 

جمعه ۲۲ / ۵ / ۹۳   بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء

مکان :

ری، خیابان شهید صادقی، کوی شهید جمشیدی، بیت شهید حمید افراخته