به گزارش روابط عمومی هیئت العباس مراسم سالگرد شهید کریم جمشیدی با ذکر خاطراتی توسط حاج مناف روحی - از دوستان شهید - و قرائت زیارت عاشورا و روضه خوانی کربلائیان مصطفی روحی و محسن کیانی نژاد در بیت شریف شهید جمشیدی برگزار شد .