مراسم هفت مرحوم حاج اسدالله زارع 

همراه با قرائت دعای کمیل


زمان :

پنج شنبه نهم خرداد ؛ بعد از نماز مغرب و عشاء 


مکان :

شهرری ، سه راه ورامین ، خیابان شهید برادران اسماعیلی (نصیر) ؛ مسجد حضرت ابراهیم خلیل


یادش گرامی ...