نام :محمدعلى
نام خانوادگى :ریاحى
نام پدر :ابوالفضل
تاریخ‌تولد :21/12/1344
ش.ش :15683
محل‌صدورشناسنامه :شهررى
تاریخ شهادت :18/01/66
نوع حادثه :حوادث‌مربوطبه‌جنگ‌تحمیلى
شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگیرى مستقیم بادشمن-توسطدشمن‌درجبهه
استان :بنیادشهیداستان‌تهران
شهر :اره‌بنیادشهیدمنطقه‌2)شهررى(
وصیت‌نامه :1360019-ریاحى - محمدعلى
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت حضرت ولى عصر (عج) و نایب برحقش امام خمینى و قائم مقام ایشان فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمى منتظرى و خانواده شهدا سلام عرض مى کنم همچنین بر پدر و مادر و خواهرانم و فامیل ها و آشنایان و دوستان خوبم نیز سلام عرض مى کنم.
پدر و مادر عزیز من وقت چندانى ندارم که کامل و دقیق این وصیت نامه را کامل کنم امشب قرار هست که ما را ببرند براى عملیات ، حال امشب باشد یا فردا خدا مى داند.
پدر و مادر عزیز شاید دیگر این آخرین صحبتهاى من باشد که بر این کاغذ به رشته تحریر مى‌آید من مى خواهم بگویم که من شما را خیلى دوست داشتم و براى شما ارزش خاصى قائل بودم و این چند دفعه اى که به جبهه مى رفتم از بیزارى خانه نبود بلکه احساس تکلیف بود که امام عزیز فرموده که فروع دین نیز از جهاد واجب تر هست به خاطر این بود که پدر و مادر عزیز اکثر این دوستهائى که داشتم شهید شدند هر جا نگاه مى کردم خاطره دوستان خوبم در یادم زنده مى شد پدر و مادر عزیز این بار اصلا براى من جبهه با دفعات دیگر خیلى فرق داشت نمى دانم چرا؟
شاید این بار قرار هست من هم به دوستانم ملحق شوم.
پدر و مادر عزیز دنیا دیگر براى من تنگ شده خدا مى داند نه بخاطر روابط و مادیات بلکه این امانت الهى که به عنوان جسم و جان به من سپرده شده بود انگار وقت آن رسیده که بروم و تقدیم حضرت حق تعالى بنمایم.
پدر و مادر عزیز چقدر خوب است که انسان این جان را ببرد و بدهد تا اینکه بیایند از انسان، بگیرند ما که آخرش کارمان مرگ هست کل علیها فان، هر چه است فانى هست حال چرا راه سرورمان حسین ابن على را پیش نگیریم مگر ما چه مى گوئیم آیا غیر از حق چیزى مى گوئیم مگر این جوانها و نوجوانها و پیران از جاى نرم و گرم و استراحت و زندگى در پیش خانواده شان بدشان مى آید خیر خیلى هم دوست دارند ولى وقتى که مسئله دفاع از دین و کشور پیش نیاید.پدر و مادر عزیز من از خداوند مى خواهم که مرا به فیض شهادت نائل‌آورد و شما را نیز صبر عظیمى عنایت فرماید، مى دانم سخت هست ولى این شترى هست که درب خانه همه خواهد آمد هیچ کس نمى تواند از این قانون بگریزد جز حضرت حق که صاحب این جانها هست از همه شما خانواده ام دوستانم و مردم مى خواهم راه شهدا را ادامه بدهید آنقدر گرایش به مسائل حزبى اخلاقى، سیاسى پیدا نکنید راه حق را پیش بگیرید که خدا با شماست امام و جبهه را پشتیبانى کنید بدانید که بهترین فرزندان این امت در این جاها هستند پدر و مادر عزیز خمس پولم را داده ام، اختیارش با پدرم هست.
پدر و مادر عزیز ما اینجا در گردان حضرت على اکبر(ع) هستیم او هم جوان بود ولى در راه خدا و دین جان به جان آفرین تسلیم کرده انشاءالله که ما هم اینطور باشیم.
دوستان عزیزم یکى دیگر از یارانتان رفت دیگر ریاحى جایش خالى هست سعى کنید که به جبهه بروید البته نه اینکه تحمیل کنم چون که شما خودتان آگاهتر از من هستید و درک مى کنید این مسائل را دیگر اینکه از تمامى شما و مردم حلالیت مى طلبم اگر بدى از من دیدید قلم عفو بپوشانید و بدانید که خدا خیلى غفار هست دیگر عرضى ندارم به مسعود و محسن و دیگران مى‌گویم که شما دوستان خوبى براى من بودید ولى من قدر شما را نمى دانستم خیلى خیلى مرا ببخشید.
خدایا خدایا تا انقلاب مهدى خمینى را نگهدار
محمد على ریاحى