دقایقى پیش اردوى باژدید ازمجموعه ى برج میلاد باحضور خادمین هیئت العباس آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى هیئت این اردو با بازدید از نمایشگاههاى هنرى مجموعه آغاز و با اقامه ى نماز جماعت مغرب و عشا ختم مى شود.
در حواشى این برنامه خادمین انجمن فرهنگى شهید ریاحى اعلام داشتند که آغاز کارگاه هاى آموزشى تیم سایبرى عابس از تاریخ 4 اسفندماه خواهد بود.
گزارش تصویرى این بازدید بزودى بر روى وبلاگ قرار خواهد گرفت.
پایان خبر .. برج میلاد .. طبقه 80