دانلود بخش سخنرانی

(حجت الاسلام و المسلمین محمدهادی گودرزی) 

بخش مداحی :

دانلود بخش اول - زمینه  پیشنهادی

دانلود بخش دوم - واحد1

دانلود بخش سوم - واحد2