با توجه به درخواست برخی از دوستان مبنی بر ارتباط با برخی از خادمین هیئت ، دو طریق زیر جهت ارتباط خدمتتان معرفی می گردد : 

1- از طریق ایمیل : 

m.rouhi1989@yahoo.com

2- در کامنت ها تون شماره همراه و نام و نام خانوادگی خود را قید بفرمایید .

ضمناً چون امکان درج شماره تلفن همراه خادمین در وبلاگ وجود ندارد خواهشمنداست شماره تماس خود را نیز در ایمیل قید بفرمایید .