من زار العبدالعظیم بری کمن زار الحسین بکربلا

                                                                                          امام هادی(ع)

 زمان :

 چهارشنبه 23/6/90    ؛  ساعت 20:30 

 مکان:

شهرری - سه راه ورامین - خ صادقی - ک امام وردیمسجد رضوی طبقه ی سوم 

پایگاه بسیج الغدیر