به اذن آقا امیرالمومنین علی ع

مراسم شب ۲۱ رمضان

یکشنبه - مورخ : ۳۰-۰۵-۱۳۹۰

راس ساعت ۲۱

 مکان : منزل حاج اسدالله زارع

شهرری - سه راه ورامین - خیابان شهید زحمتکش - تابلوی هیئت