در آستانه ی ارتحال بنیان گذار انقلاب حضرت امام خمینی ره

میثاقی دیگر با شهداء و امام شهداء

زمان :

پنج شنبه مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۰

ساعت ۱۵ : ۲۱

مکان :

شهرری - سه راه ورامین - خیابان شهید صادقی - کوچه شهید امام وردی

 مسجد رضوی - پایگاه بسیج الغدیر