مراسم شام شهادت امام جواد (ع)

 

یکشنبه     مورخ ۱۶ / ۰۸ /۱۳۸۹

راس ساعت ۳۰ : ۱۸

سه راه ورامین - خیابان شهید صادقی - کوچه جمشیدی پلاک ۳۴

منزل برادر مناف روحی