بیت شهید سیفی

با سخنرانی: حاج آقای گودرزی

و با نفس گرم:

حاج سیدمهدی بنی هاشم

و کربلائیان مصطفی روحی و محسن کیانی نژاد

 

     

     

 

هیئت العباس در اینستاگرام (http://instagram.com/altaf.ir ) 
هیئت العباس در تلگرام (http://telegram.me/heyatolabbas )