با نوای: کربلائیان مصطفی روحی و محسن کیانی نژاد

زمان: یکشنبه 25 بهمن ماه - ساعت 19

مکان: شهرری - سه راه ورامین - خیابان شهید صادقی - کوچه شهید جمشیدی - بیت مرحوم غلامی

 

هیئت العباس در اینستاگرام (http://instagram.com/altaf.ir ) 
هیئت العباس در تلگرام (http://telegram.me/heyatolabbas )