به گزارش روابط عمومی هیئت العباس مراسم شهادت امام محمد باقر(ع) و حضرت مسلم(ع) مورخ دوشنبه

30 شهریور ماه ساعت 20:30 در منزل برادر طاهرزاده برگزار می گردد.

سخنران :

حاج حسین مهدی نیا


به نفس:

کربلائی مصطفی روحی

کربلائی محسن کیانی نژاد

 

زمان :

دوشنبه 30 شهریور از ساعت 20:30

 

مکان :

شهرری سه راه ورامین خیابان شهید پیلغوش کوچه شهید قاسمی بیت برادر طاهر زاده