27 خرداد

عشق را بـا خـون خـود کردی تـو معنـا ای شهیـد

خـویـش را بـردی بـه اوج عـرش اعـلا ، ای شهید

به گزارش روابط عمومی هیئت العباس مراسم هفتگی 27 خرداد 1394 و یادبود شهید اکبر صفری

در بیت شریف شهید صفری برگزار خواهد شد.

با نوای کربلائیان :

محمدرضا مشمول

مصطفی روحی

محسن کیانی نژاد

 

زمان:

چهارشنبه 27 خرداد 1394 از ساعت 21:30

 

مکان:

شهرری سه راه ورامین ابتدای خیابان شهید صادقی ( محمدی) بیت شهید صفری