پنجره فولاد رضا برات کربلا میده...

به گزارش روابط عمومی هیئت العباس جلسه هفتگی در حرم آقا علی بن موسی الرضا (ع) برگزار میگردد.
مداح:
کربلایی محسن کیانی نژاد

زمان:
پنج شنبه مورخ 27/ 6 / 1393 ؛ راس ساعت 22

مکان:

مشهد حرم امام رضا ع روبروی پنجره فولاد