تا محرم راهی نیست... 

به گزارش روابط عمومی هیئت العباس جلسه هفتگی هفته دوم شهریور ماه در بیت شریف حاج آقا غلامی برگزار خواهد شد.
مداحان:
کربلائیان مصطفی روحی و محسن کیانی نژاد
زمان:
چهارشنبه مورخ 12 / 6 / 1393 ؛ راس ساعت 21:30
مکان:
شهرری - سه راه ورامین - خیابان شهید صادقی - کوچه شهید کریم جمشیدی - بیت شریف حاج آقاغلامی