به گزارش روابط عمومی هیئت العباس سومین شب مراسم فاطمیه 92 با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صمدی و مداحی حاج حیدر توکل و دیگر مداحان اهل بیت در بیت شهید افراخته برگزار گردید . در ادامه تصاویر مربوط به این مراسم منتشر شده است .