به اذن حضرت صاحب الزمان(عج)

مراسم هفتگی - هفته آخر بهمن ماه

با مداحی : 
کربلایی مصطفی روحی و محسن کیانی نژاد

زمان :
چهارشنبه مورخ 30 بهمن ماه از ساعت 19:30

مکان : 
خیابان شهید صادقی ، کوچه شهید رنگ آمیز ، منزل شهید تاجیک