سخنرانی - حجت الاسلام گودرزی

روضه: حضرت عباس (ع) - کربلایی مصطفی روحی

زمینه - کربلایی امیرحسین زارع

شور 1  - کربلایی امیرحسین زارع

شور 2  - مسعود اوریات

واحد 1 - کربلایی محسن کیانی نژاد

واحد 2 - کربلایی محسن کیانی نژاد

تک - کربلایی محسن کیانی نژاد

شور 1 - کربلایی محسن کیانی نژاد

شور 2 - کربلایی حسین ابوالحسنی

شعر - کربلایی مصطفی گرجی