زیارت عاشورا - کربلایی امیرحسین زارع

سخنرانی - حجت الاسلام طباطبایی

روضه: حضرت علی اکبر (ع) - کربلایی محسن کیانی نژاد

زمینه - کربلایی محسن کیانی نژاد

نوحه - کربلایی مصطفی روحی

واحد 1 - کربلایی محسن کیانی نژاد

واحد 2 - کربلایی مصطفی روحی

واحد 3 - کربلایی مصطفی روحی

تک - کربلایی مصطفی روحی

شور 1 - کربلایی مصطفی روحی

شور 2 - کربلایی محسن کیانی نژاد

شور 3 - کربلایی مصطفی روحی

شور 4 - کربلایی محسن کیانی نژاد

شعر - کربلایی مصطفی روحی

مناجات پایانی - کربلایی قاسم نعمتی