سخنرانی - حجت الاسلام طباطبایی

روضه: حضرت قاسم (ع) - کربلایی حسین ابوالحسنی

زمینه - کربلایی حسین ابوالحسنی

نوحه - کربلایی حسین ابوالحسنی

واحد 1 - کربلایی محسن کیانی نژاد

واحد 2 - کربلایی محسن کیانی نژاد

مظلوم