زیارت عاشورا - کربلایی مصطفی روحی

سخنرانی - حجت الاسلام طباطبایی

روضه: حضرت رقیه (س) - کربلایی مصطفی روحی

زمینه - کربلایی مصطفی روحی

شور - کربلایی محسن کیانی نژاد

نوحه - کربلایی مصطفی روحی

واحد - کربلایی مصطفی روحی

مظلوم

 تک - کربلایی محسن کیانی نژاد

شور - کربلایی محسن کیانی نژاد

شور - کربلایی محسن کیانی نژاد

شور - کربلایی امیرحسین زارع

نوای حسین - کربلایی محسن کیانی نژاد

مناجات پایانی - کربلایی مصطفی روحی