روضه: حضرت مسلم بن عقیل (ع) - کربلایی مصطفی روحی

زمینه: می میرم از صدای تو - کربلایی مصطفی روحی

نوحه: سردارم ولی خسته - کربلایی مصطفی روحی

واحد: سر می شود زمانه - کربلایی مصطفی روحی

واحد: بنویسید مرا یار - کربلایی محسن کیانی نژاد

شور: کربلایی محسن کیانی نژاد ؛ کربلایی مصطفی روحی