مراسم میلاد حضرت علی اکبر (ع) در بیت شریف حاج آقای غلامی با مولودی خوانی حاج ابراهیم صدیق ، کربلایی محسن کیانی نژاد و کربلایی مصطفی روحی برگزار شد .

فایل صوتی این مراسم جهت بهره برداری خدمتتان ارائه میگردد :


سرود :: حسن کل آل احمد :: کربلایی محسن کیانی نژاد
شور :: گوش بدید ای دلای مبتلا :: کربلایی محسن کیانی نژاد
مدیحه سرایی و سرود :: حاج ابراهیم صدیق