جلسه هفتگی هفته اول اسفند 91

گزارش تصویری از جلسه هفتگی هفته اول اسفند 91

بیت شریف شهید مسعود صفرلو

با روایت گری :

حاج قاسم محمدعلی - از بسیجیان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس

جلسه هفتگی هفته اول اسفند 91   جلسه هفتگی هفته اول اسفند 91   جلسه هفتگی هفته اول اسفند 91