مراسم هفتگی

" همراه با بدرقه جناب آقای کیانی نژاد به سفر کربلا "
زمان :
چهارشنبه |   09-12-1391   | ساعت  19:00

مکان :
شهرری خیابان شهید صادقی ، کوچه شهیدان حسن و حسین محمدی ، پلاک 63 ؛ بیت شهید صفرلو

مداح :
ذاکرالحسین محسن کیانی نژاد ؛ کربلایی مصطفی روحی