مراسم هفتگی هیئت العباس (ع) - رهروان شهداء
زمان :
چهارشنبه |   25-11-1391   | ساعت 19:30

مکان :

شهرری - سه راه ورامین - خ شهید صادقی - ک برادران محمدی - پلاک 111 - بیت شریف حاج آقای حسینی

مداح :
ذاکرالحسین محسن کیانی نژاد