مراسم هفتگی هیئت العباس (ع) - رهروان شهداء

زمان :
چهارشنبه | 18 بهمن ماه | ساعت 19:00

مکان :

شهرری - سه راه ورامین - خ صادقی - تابلوی هیئت - بیت شریف جناب آقای حسن مقدم

مداحان :
ذاکرالحسین محسن کیانی نژاد