به گزارش روابط عمومی هیئت العباس (ع) اردوی یکروزه بازدید از برج میلاد برگزار می گردد .

     براساس این گزارش دوستان عزیز می توانند جهت ثبت نام در همین پست ، نام و شماره تماس خود را گذاشته تا مقدمات تکمیلی ثبت نام صورت پذیرد یا با جناب آقایان محسن روحی و حسین زارع تماس برقرار نموده تا هماهنگی های لازم را صورت دهند .

     زمان اردو : دوشنبه 16-11-1391  |  ساعت حرکت : 15:00

     مکان حرکت : از مقابل مسجد رضوی