پایگاه اطلاع رسانی ینفقون
به گزارش روابط عمومی هیئت العباس ، وبلاگ اطلاع رسانی انجمن فرهنگی هیئت العباس با نام "انجمن فرهنگی شهید محمدعلی ریاحی" ایجاد شد .
"فرهنگ، این همان چیزی است که حاضرم بخاطرش جانم را فدا کنم ."

                                                                                                             مقام معظم رهبری

بسم الله الرحمن الرحیم
معرفی انجمن فرهنگی شهید محمدعلی ریاحی :
     پس از گذشت 12 سال از تأسیس هیئت العباس (علیه السلام) و توسعه هرساله ی فعالیت های دینی ، شورای محترم مرکزی و سیاست گذاری هیئت تصمیم بر آن گرفت تا انجمن فرهنگی را شکل دهد تا فرهنگ سازی موردنظر به صورت هدفمند و منظم تحقق پیدا نماید .
     این پیشنهاد که پس از پایان ایام عزاداری محرم و صفر 1391 (ه.ش) به تصویب شورای محترم هیئت رسید قرار است با ایجاد گروه های مختلف و با همفکری خادمین هیئت و نخبگان فکری ، فرهنگی و اجتماعی منطقه مشکلات و موانع مسیر رو به کمال و سعادت نوجوانان و جوانان را شناسایی و در جهت رفع آن همت گمارد .