به مناسبت دوازدهمین سال تأسیس هیئت ، روز چهارشنبه 17 / 8 / 1391 مراسمی همراه با قرائت زیارت عاشورا و ذکر توسل در کهف الشهدای تهران برگزار گردید .
 
 جشن دوازده سالگی هیئت العباس  جشن دوازده سالگی هیئت العباس  جشن دوازده سالگی هیئت العباس 

جشن دوازده سالگی هیئت العباس  جشن دوازده سالگی هیئت العباس  جشن دوازده سالگی هیئت العباس

 

جشن دوازده سالگی هیئت العباس