این پرچم حسین                                                            بالاست تا قیامت 


مراسم جشن 12 سالگی هیئت العباس 

در جوار شهدای گمنام کهف الشهداء

                                                   

                                                                      چهارشنبه 17-8-91 بعد از نماز عشاء

                                                                           حرکت از روبروی مسجد رضوی