به اذن حضرت صاحب الزمان عج

مراسم هفتگی این هفته روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۱  ساعت ۲۱

مکان :

شهرری سه راه ورامین خ صادقی ک شهید جمشیدی پلاک ۳۴

منزل حاج آقای روحی