یادمان شهداء - 1390

گزارش تصویری از مراسم یادمان شهدای هیئت العباس (ع) - 27 بهمن 1390

این مراسم یادبود با سخنرانی و قرائت دعای کمیل در حسینیه شهید محمدعلی ریاحی برگزار گردید .

یادمان شهداء - 1390   یادمان شهداء - 1390

یادمان شهداء - 1390   یادمان شهداء - 1390

یادمان شهداء - 1390   یادمان شهداء - 1390

یادمان شهداء - 1390   یادمان شهداء - 1390

یادمان شهداء - 1390