به اذن آقا امیرالمومنین علی (ع)

مراسم شب۲۳ رمضان

سه شنبه۱- ۰۶- ۱۳۹۰ 

  راس ساعت ۲۱

مکان :  منزل آقای مرادی

شهرری - خیابان ابن بابویه، کوچه شهید برادران محمدی، تابلوی هیئت