متولد :  16 /10/ 1368

شغل : آزاد

شروع فعالیت در هیئت : از سال ۱۳۸۰

صفحه اینستاگرام: