باز فرصتی شده است تا در درگاه با عظمت مادر سادات ، صدیقه ی کبری حضرت فاطمه ی زهرا (س)

فرش نوکری را بگسترانیم و سر کیسه ی گدایی را بگشاییم تا بتوانیم صله ای از دست آن بزرگ بانوی 

عالمین بستانیم . هیئت شهدای مسجد رضوی میعادگاه ۱۱۰ شهید پایگاه بسیج الغدیر بوده است و آن 

شهدای « عند ربهم یرزقون » از صدای این استاد ارجمندم فیض میبرده اند و چه سعادتی نصیب من و

دوستانم گردیده است که بتوانیم از همان امواج صدایی که شهداء شنیده اند ، بشنویم و سیراب شویم .

مردم شریف محله ی رضوی قدر حاج احمد رحیمی این مرد با اخلاص و بی ریا را بدانند و از نوای گرمش

در این ایام فاطمیه فیض اکمل را ببرند .

هیئت العباس (ع) برای همه ی ذاکرین محل بلاخص حاج آقای رحیمی آرزوی سلامتی و توفیقات روز

افزون را دارد .

مصطفی روحی میاب